• Hjem
  • Regnskap
  • Lønn
  • Controller
  • Om oss
  • Kontakt

Priskalkulator

Controller

Trenger du

Vår forretningside er å levere levende, og alltid oppdaterte råd og regnskaper, og dele de effektiviseringsgevinstene vi skaper, med kundene.

Rett og slett; levere litt mer enn forventet.

Controller tjenesten er basert på fastpris og "all inclusive" akkurat som alle våre andre tjenester. Forskjellen på denne og komplett regnskapsføring og lønn er at her forventer vi at kunden gjør det daglige arbeidet. Vi følger opp, avstemmer, sender skattemeldinger, har dialog med revisor og utarbeider årsregnskap og andre årsoppgjørspapirer. I tillegg er alt av rådgivning, faglig ansvar og henvendelser inkludert, og kanskje viktigst vi følger opp og forbedrer rutiner og prosesser sammen med dere som kunde.

Tjensten koster omtrent halvparten av komplett regnskapsføring og lønn. Prøv vår priskalkulator

Priskalkulator